Whatsapp numaramız:+90 530 368 46 36
HESABIM
Üye Ol

”Sivilleri hedef almak, Afganistan İslam Emirliği’nin siyasetinden değildir”

Yazar: Hamza Broni - Yazının Tarihi: 25 Mayıs 2019 | 20 Ramazan 1440 Cumartesi 08:37

Afganistan İslam Emirliği son zamanlarda artan saldırılarına yönelik açıklama yayınladı. “Sivilleri almak, Afganistan İslam Emirliği’nin siyasetinden değildir” başlığıyla Emirliğe bağlı resmi hesaplarda yayınlanan açıklamanın tam tercümesini ilginize sunuyoruz.

Son aylarda, işgal güçleri ve onların , sivilleri hedef almaya başladı. Özellikle Afganistan İslam Emirliği’nin elinde bulunan mıntıkalardaki halkı hedef almaları sonucu büyük bir can ve mal kaybı yaşandı. Aynı zalimler defalarca hastaneleri, mescidleri ve umumi alanları hedef almaktan çekinmedi.

Bununla yetinmeyip, mübarek ayında “Poli Çarki” hapishanesindeki sivillere ateş açarak 15 kişinin ölmesine ve yaralanmasına sebep oldular.
Bu zulme ek olarak yeme, içme vb. iaşe ihtiyaçlarını karşılamayı da kestiler.
Bu baskıyı yapma sebepleri ise hapishanedeki kişilerin kendilerinden istenen gayrimeşru talepleri reddetmelerinden kaynaklanıyor.

Afganistan İslam Emirliği öç ve intikamı benimsemiş bir cemaat değildir. Özellikle sivillere de zararı dokunabilecek eylemleri benimsemez.
Muhakkak ki dinimiz, akidemiz ve siyasetimiz, düşmanların hükmü altındaki sivilleri hedef almaları hususunda mücahidlere müsamaha göstermez. Veya onların esirlerine, bizim esirlerimize davrandıkları gibi davranmalarına müsaade etmez.

Afganlar çok iyi bilir ki, günümüzde Afganistan İslam Emirliği’ne boyun eğmiş mıntıkalarda mescidler, , okullar, hapishaneler sağlık ocakları vs vurulmaktadır. Kukla hükümetinin askerleri, mücahidlerin sadece gecelediği köyleri bile tamamen yıkıp bombalamaktadırlar.

Ancak karşılık olarak Afganistan İslam Emirliği bu vatanı vatanı, bu halkı halkı olarak benimsemiştir. Sivillerin zararlarını giderme konusundaki icraatlara ağırlık verip, ıslahı hususunda etmektedir.

Yıllarca süren cihad zarfında şahit olunmuştur ki, düşmana ağır kayıplar verecek pek çok taktiğin sivillere de zarar verme ihtimali olduğu için, mücahidler tarafından gerçekleştirilmemiş ve sivillerin hayatı tehlikeye atılmamıştır.

Müminlerin emiri Heybetullah Ahundzâde’nin (Allah onu korusun) tavsiyelerine ve yönlendirmelerine uyan mücahitler, askeri operasyonlarda sivillerin can güvenliğini esas almışlar ve onları gözetmişlerdir.

Afganistan İslam Emirliği hedefleri belirlemede ve operasyonları hazırlamada özenle çalıştığı gibi, direkt ve sadece işgalcileri ve kuklalarını hedef almada da özen göstermektedir. Kamu kuruluşlarına, tesislere, bu kuruluşların ve tesislerin görevlilerine, sivillerin ve toplumun ihtiyaçlarını gideren kuruluşlara gelince Afganistan İslam Emirliği bu mekanların hedef alınmalarına müsamaha göstermez bilakis toplumun hizmetine kazandırmak için çabalar.

Özetle, askeriyeyle, siyasi ilişkilerle (kukla devletin siyasi işleri) işi olmayan, topluma zarar vermeyen her kişi ve eman altındadır.

Bazen zikrettiğimiz kişi ve kurumlardan birileri veya bazı fırkalar istisna edilebilir lakin bu da açık seçik delillere dayandırılır.

Bir ihtimal mücahitler tarafından zikrettiğimiz kişi ve kurumlara zarar ilişse bile, bu kişi ve kurumların Afganistan İslam Emirliği şikayet komitesine şikayette bulunma imkanları vardır.

Ve bilinmektedir ki bu komite geçmiş senelerde buna benzer yüzlerce meseleyi çözmüş ve halletmiştir.

Bu komite, sivillerden biri bir mücahitten şikayetçi olduğunda veya bir operasyondan zarar gördüğünde meseleyi araştırsın diye kuruldu.

Afganistan İslam Emirliği’nin topluma sosyal hizmette bulunan müesseselere karşı tavrı tarafsızdır ve bunlara karşı kötü bir hedefleri olmamıştır. Elinden geldiği kadar bu müesseseleri desteklemiştir, bu müesseselerden istediği ise yapmış oldukları sosyal faliyetlerde şeffaf olmaları ve İslam emirliğiyle kordineli yürütmeleridir.

Afganistan İslam Emirliği Amerika ve Kabil idaresinin aksine hedeflerini belirlerken sivillere zarar gelmemesi için çok dikkat eder. Sivillere bakışımız eskiden de olduğu gibi açık ve nettir. Afganistan İslam Emirliği sivilleri ve kamusal alanları korumada gösterdiği hassasiyetin faydalarını görecektir.

Bu Hamza BRONİ tarafından Fetih Medya için tercüme edilmiştir. Analizde yer alan görüş ve ifadeler Fetih Medya’nın editöryel politikasını yansıtmayabilir.

 

Yorum Yazın

UYARI: Hakaret içeren ve imla kurallarına dikkat edilmeden yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.