Tahriru’ş Şam Heyeti Lideri Ebu Cabir Haşim Eş Şeyh’in Açıklaması [Videolu – Tam Metin]

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 11 Şubat 2017 | 14 Cemaziyelevvel 1438 Cumartesi 02:56

Tahriru’ş Şam lideri ’in ilk konuşmasını çevirisini ilginize sunuyoruz:

Ayrıca Heyetin Türkçe resmi resmi twitter ve hesabını da güncel bilgiye ulaşabilmek için  takibetmenizi öneriyoruz.
Önceki twitter hesabı kapanması üzerine güncellenen twit hesabı aşapıdadır.  Linkler yenilendiğinde güncellenecektir.
Şam’ı Özgürleştirme Heyeti (Tahriru’ş Şam ) Türkçe Resmi Twitter Hesabı https://twitter.com/tahrershamtr
Şam’ı Özgürleştirme Heyeti (Tahriru’ş Şam ) Türkçe Resmi Telegram Hesabı https://t.me/tahrershamtr

 

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
Salat ve selam peygamberimiz Muhammed’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
Bundan sonra; Ribat ve cihat ehli özgür Şam halkı Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Sizlere, devrimi 7. yılma girmeye yaklaştığı bu günde sesleniyorum; bu süre boyunca birçok aşamalardan ve çeşitli duraklardan geçtik.

Camilerde ve mescitlerde başlayan devrimimiz halkımız tarafından benimsendi ve sahiplenildi. Çünkü halkımız, kalplerinde ve akıllarında özgürlük isteklerini taşıdıkları gibi bu rejimden de biran önce kurtulmayı temenni ediyordu.

Sonra bunu, rejimin kışlalarına ve güvenlik şubelerine karşı silahlı mücadele takip etti.
Şehirlerde ve kırsallarda mücahitlerin kuvveti, genişlik kazanıncaya kadar hakkın batıl karşısında sadece kısa bir turuydu bu.

Bizler devrimimize Aziz olan Allah’tan yardım isteyerek başladık. “Ey Allah, Senden başka kimsemiz yok Ey Allah” diyorduk. Devrimin misakına “Ölmek var, zillet yok.” yazdık. Yolunu kanlarımızla açtık, sabrımızla onu kullanıma koyduk.

Ey halkımız sizler, Allah’tan sonra en hayırlı senet ve yardımdınız bizim için. Sebatınızla, yolunda yürüyen insanlara kandil oldunuz aynı zamanda. Hak projeyi üstlendiğinizi, Allah’ın vaatlerine olan imanınızın sıdk olduğunu ispatladınız.

Bugün çok tehlikeli bir dönemeçle karşı karşıya olduğumuz, bütün zorluğuyla bizi kuşatan siyasi, askeri ve sivil sorunların ve zorlukların boyutu herkes tarafından tahmin edilebilir durumdadır. Bazı ilim adamları ve saha komutanları, devrimin kazanımlarını ve binlerce şehidin kanıyla özgürleşen amaçları koruma altına almak için çözüm yollularını araştırmaya koyuldu. Bizim arzuladığımız “Tahriru’ş Şam Heyeti” projesi, acılardan kurtaracak emelleri ve karanlık halinde ışık saçacak aydınlığı, temsil etmesi için birliği sağlayacak ve sahayı toparlayacak bir adımdır.

Tahriru’ş Şam Heyeti, bağımsız bir oluşumdur, önceki örgütleri veya grupları hiçbir şekilde temsil etmemektedir. Aksine bütün grupların eriyeceği ve kendilerini fesh edecekleri birleşme projesi olmasının yanı sıra devrimin aşamalarından, ciddi, kararlı ve istikrarlı bir çalışmayı gerektiren yeni bir aşamadır.

Tahriru’ş Şam Heyeti, Suriye sahasını, siyasi ve askeri çalışmalara önderlik edecek tek bir oluşum ve tek bir komutanlığın altında birleştirmeyi hedefliyor. Bu gerçekleştiği takdirde rejimi düşürme amaçları sonuç verecektir. Aynı şekilde Suriye topraklarının tamamını özgürleştirmek, birliğini ve Müslüman kimliğini korumak da Tahriru’ş Şam’ın hedefleri arasındadır.

Halkımızın kalbi mutmain olsun bizler bu projemize, rejime karşı askeri operasyonlarımıza tekrar dönerek başlayacağız. Onların kışlalarını ve askeri bölgelerini tekrardan değiştireceğiz. Allah’ın izniyle yeni bir özgürlük savaşma girerek devrimin ilk yürüyüşünü, müminlerin kalplerine şifa olacak bir zaferle tekrardan canlandıracağız.

Muhasara altındaki sabırlı halkımıza şunu diyorum; ümidinizi kaybetmeyin. Evlatlarınız, size doğru gelmektedir. Bugün onların bütün kuvveti, Allah’ın vaadine, yardım ve zaferine kesin bir şekilde inanarak bir adamın kalbinde toplanmıştır. Acılarınızı hafifletecekler ve ihtiyaçlarınızı karşılayacaklardır.

Gruplardaki kardeşlerimize; elimizi sizlere uzatıyor ve sizleri, yardım ve desteğe, geçmişi aşmaya, tek pusula kullanmaya davet ediyoruz. Devrim yeni baştan doğdu, komutan ve olarak devrimin öncüleri olun.

Tahriru’ş Şam Heyeti’ndeki kardeşlerime; bizler mazlumlara destek olmak, zulmü yok etmek, hak ve adaleti gerçekleştirmek için savaşıyoruz. Bu noktada bizim örnek aldığımız, hidayetini takip ederek ve İslam ahlakıyla ahlaklanarak Rabbimizin kitabı ve peygamberimizin sünnetidir. Yürüdüğünüz yol, büyük bir emanet ve övgü dolu bir mirastır. Son çektiğiniz nefes barut kokusu, son duyduğunuz ses kurşun sesi olsun. Gayretsizlikten ve azim zayıflığından salanın. Şam cihadının mukaddimesini sundunuz ve olaylar, sizin kahramanlıklarınızla ve zaferlerinizle kervana dönüştü. 2 yıl boyunca rejimi birçok defa hezimete uğratarak ezip geçtiniz. Sonra Hizbullah’ın burnunu toprağa sürttüğünüzde bütün dünya, saldırılarınız karşısında savaştan kaçtıklarına şahit oldu. Sonra Kayıpları onarmak için Suriye’ye müdahale eden Ruslar, sizde sebat ve kararlılıktan başka bir şey göremedi. Sivil yerleşim bölgelerine, hastanelere, fırınlara ve alt yapılara gerçekleştirdikleri saldırıları, dünyaya başarı olarak lanse ettiler.

Sizler, Allah (azze ve celle)’den sonra halkın umudusunuz. Sizlere tavsiyem, bu pozisyonu kaybetmemenizdir. Allah amellerinize bakmaktadır. O’ndan yardım isteyin ki güçsüz kalmayasınız. Halkımıza karşı yumuşak olun, zulmetmekten, aşırılıktan ve zarar vermekten sakının. Allah’tan ittika ederek bunlardan sakındığınız takdirde Allah, sahayı sizin ellerinizle cem edecektir.

İslam ümmetine seslenerek onları, Suriye’yi savunmaya ve güçleri yettiği oranda destek vermeye çağırıyorum. Bugün Suriye savaşı, tüm ümmetin savaşıdır. Devrimi baltalayan ve sefihleri taçlandıran toplantılar ve müzakere oturumlarıyla Suriye sorunu çözülemez. Devrim başladı, Allah’ın izniyle amacına ulaşıncaya kadar da asla durmayacaktır. Suriye’de savaşın başarısızlığa uğraması ve Sünnilerin elinden çıkması, bölgede Şii istibdat döneminin başlaması demektir. Müslüman buna karşı hiçbir zaman güvende olmayacaktır.

Devrimi bırakmak, zilleti yayacak ve zafer son bulacaktır. Nitekim karşılık, amelin cinsine göredir. Allah’a karşı zannımız güzeldir. Şam’a ve ehline kefil olmuştur. Güzel amel işleyenlerin ecrini, Allah zayi etmeyecektir. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.”

medya – Özel

Fetih Medya

Gereksizse Sil