Suriye’den “birleşme vaciptir” fetvası

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 1 Ocak 2017 | 3 Rebiülahir 1438 Pazar 03:52

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

SURİYE’DE BULUNAN BÜYÜK GRUPLARIN ALTINA İMZA ATTIKLARI BİRLEŞMEYLE İLGİLİ FETVA

Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve selam Resulullah’a, ailesine ve onu veli edinenlere olsun.

Allahu Teâlâ’nın şu buyruğuyla amel ederek: “Toplu halde Allah’ın ipine sımsıkı tutunun.”

Ve yine şu buyruğuyla amel ederek: “Apaçık delillerin gelmesinden sonra ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın, onlar için elem verici bir azap vardır.”

Kitap, sünnet ve ümmetin selefinin icması, birleşmenin vacipliği, ayrılmanın ve çekişmenin terk edilmesi hususunda kesin olan delillerle doludur.

Pekiştirilen ve yerine getirilme sözü verilen ittifak bentleri gereğince, mezkûr birleşmenin ve ittifak edilen ve imzalan hususlara riayet etmede acele edilmesinin vacip olduğu fetvasını veriyoruz. Bu ittifaktan yüz çevirenler, direnişin yitirilmesi, gücün gitmesi ve Şam’da bulunan Ehli-Sünnet’in çatışması günahını üstlenmiştir. Sahada bulunan tüm grup, fasil, cemaat ve tugaylara, fert ve cemaat olarak bu birleşmeye katılmaları gerektiğinin fetvasını veriyoruz. Bununla Allahu Teâlâ’nın, Allah’a imandan sonra vaciplerin en önemlisi olan ‘saldırganı def etmenin’ gerçekleşeceğini umuyoruz.

 

Şunu tekit etmek isteriz ki, bu kararı ve başarı yolunun savunulması, zaferin kazanılması ve tehlikelerin giderilmesi için Şam direnişi önündeki tek yol olduğunun kesinleşmesinden sonradır. Bunda etkin askeri güç ve (komutanın şahsı bir yana) dâhili ve harici olarak kabul edilen etkin liderin durumu gözetilmiştir. Etkin, şeriatın kurallarına bağlı ve halkının maslahatlarını gerçekleştiren siyasi bir yapının oluşumu istenmektedir. Kargaşanın önlenmesi için mahkeme, fetva, güvenlik çalışmaları ve hacizlerin teke indirilmesi istenmektedir. Direnişimizin hedeflerinin gerçekleşmesi için herkesi bu mübarek yapıya katılmaya ve desteklemeye çağırıyoruz. İmza atanların genelinin verdikleri fetva üzere olacaklarını biliyoruz.

İlgilinizi Çekebilir:  Mike Pompeo: İran halkı bir yol bulursa...

 

Fetvaya imza atanlar:

Şeyh Abdurrazzak el-Mehdi
Şeyh Ebu Tahir Hamvi
Şeyh Ebu Muhammed es-Sadık
Şeyh Husam el-Atraşi (Hareketuz-Zenki)
Şeyh Enes Ayrut
Şeyh Ali Saidu
İbrahim Şaşu
Muzhir elveys
Şeyh Ebu’l-Haris el-Mısri
Şeyh Ebu Mariye el-Kahtani
Şeyh Abdullah el-
Şeyh Ebu Abdullah (Ketaibu İbn Teymiye)
Şeyh Ebulfeth el-Fergali
Şeyh Muslih el-Ulyani
Ömer
Şeyh Ebu Muhammed İbrahim (Sermede)
Şeyh Hamza Ebu Huseyn (el-Ğab)

Fetih Medya

 

Kaynak: Aktivist  Muhammed Atta

Medya – Merkezi

Gereksizse Sil

Bir Yorum Yazın