Şam’ın Fethi Cephesi’nden Ahrar’ın iddiasına cevap

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 28 Ocak 2017 | 30 Rebiülahir 1438 Cumartesi 19:29

Şam’ın Fethi Cephesi son dönemlerde meydana gelen çabalarının tarafından yanlış yorumlanmasına ve fitnenin alevlendirilmesine karşı yaptığı bir yayınladı.

Bilindiği üzere ehli sünnet vel cemaatin bütün akide kitaplarında akideyle doğrudan ilişkisi görülmese bile emirlik konusu yer almaktadır. Bu mealde konunun önemine binaen  “tek sancak altında toplanmayı vacip görürüz.”  asli kaidesi ehli sünnet akaid kitaplarında yer bulmuştur.
Ancak bugün İslami grup ve oluşumların birleşmelerini istemek “fitne” olarak nitelendirilecek bir boyuta gelmiştir ki bunun en açık örneğini son yaşadığımız olaylarda görmekteyiz.
ŞFC ‘nin grupların birleşmelerine yönelik çabaları,” aynı amaç uğruna mücadele eden  kardeşlerin elele vermesi” değil de  “asimile ve yok ediliş” olarak lanse edilmesi fitnenin boyutunu ortaya koymaktadır.
Sahadaki asli sorunu: “başından bu yana idare altında tutulmayan –dış odaklı hareket eden-  koordinesiz gücün devrimin dinamiklerini  zayıflatma ve yıpratma sorunu” olarak niteleyen ŞFC, bunun islahına yönelik adımlar atmaya başlamıştı. Ancak birleşmenin engellenmesine önem veren dış güçler harekete geçti ve olan oldu. ŞFC bu meyanda maksatlarının asimile olmayıp Müslümanların gücünü tek noktada kanalize etmenin devrimin dinamiklerine uygun olduğunu savunan bir beyanat yayınladı. İlginize sunuyoruz:

Allah’a hamdolsun, Rasulune ve ehline ve seçkin sahabelerine salat ve selam olsun.

Daha önce de belirttiğimiz sebeplerden dolayı, mübarek devrimimiz askeri gerileme ve siyasi tıkanıklıklara sahne olmuştur. Bunların ön öne çıkanı da Şam ehlinin yürüttüğü savaşlarda yalnız bırakılmasıdır.

Devrimin meyveleri ve dökülen kanlar, Suriye dışındaki görüşmeler ile kolay bir şekilde satılmış, (meydanlarda kazanılanlar masada) zayi edilmiştir.

Başka bir sebep de mücahidlerin kuvvet ve azimleri(ni kıramaya yönelik olaylar tertibedilere)k bazı güçler tarafından siyasi oyunlar içerisine dahil edilmek suretiyle, pazarlık konusu edilmiştir.

Bizim bu hamlelerimizi gerçekleştirmemizin asıl sebebi; diğer gruplardaki sözü- özü doğru kardeşlerimiz ile birlikte, içeride ve dışarıda devrimi istikametine  geri döndüre bilmek, devrimin hedeflerini gerçekleştirmek,  topraklarımızı rejimden geri almak, ailelerimizi korumak ve zalim rejimi indirmektir.

Söz konusu olan  son operasyonlarda, başladığımız ilk andan itibaren, biz fertlerimizi ve askerlerimizi masum insanların kanlarını dökmemeleri konusunda titizlikle uyardık ve bunu en açık şekilde amelimizle de ortaya koyduk.

Hareketi’ndeki kardeşlerimizin iddia ettiği gibi; biz grupları eriterek yok etmeyi, içinde bulunduğumuz duruma bu şekilde bir çözüm getirmeyi önerdiğimiz doğru değildir. Bu içinde bulunduğumuz duruma gerçekçi bir çözüm sağlamayacaktır. Çünkü bizim sorunumuz söz konusu grupların varlığı veya yokluğu meselesi değildir. 

Sahada bir çok defa cephelere yönelik toplu oluşumlar veya  birleşimler denenmiş e (operasyonel birliktelikten öteye geçemeyen bu oluşumlar)başarılı olamıştır. Bilakis bu tür bir birliktelik sahadaki gerçeklere uygun olmadığından dolayı bir kere bile istenilen başarıyı yakalayamamıştır.

Dışarıda ve içeride dayatmaların gölgesinde ve bu sıkıntılı zamanlarda başarısız yöntemleri tekrar tekrar denememizin hiç bir mantığı yoktur.

Bugün vakıadır ki saha acılı halkın isteklerini ve taleplerini gerçekleştiremeyecek bir hal almıştır, verilen sakinleştiricileri kaldıramamakta ve sunulan geçici çözümler işe yaramamaktadır.

Bizim sahadaki gözlemlere göre gördüğümüz en doğru çözüm, barış ve kararlarının tüm sahayı kapsayacak şekilde bir birliktelik altında  hep beraber alınmasıdır.

Maddi ve insan gücünün tek bir askeri ve siyasi komuta altında birleştirilmesidir. Gerçek şu ki tek bir emirin altında buluşan gruplar ve topluluklar, sahadaki ilim ehlinin gözetiminde, sahanın programsal cetveli çerçevesinde, saha disiplinini sağlayacak  şartlar içerisinde arzu olunan uyum ve birlikteliği sağlayacaklardır.

Tarafsız bir takım ilim ehli ve gruplar ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, çatışmanın durdurulması, halkın korunması ve cihadı ve devrimi koruyacak köklü bir çözüm arayışı kararı alınmıştır.

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

28/01/2017

30 rebiul Ahir 1438

Şam’ın Fethi Cephesi

Fetih Medya – Özel Haber

Fetih Medya

Gereksizse Sil

Bir Yorum Yazın