Muhaysini’den Şer’ilere ve HTŞ’ye yönelik fitneyi söndürme adımı

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 11 Eylül 2017 | 20 Zilhicce 1438 Pazartesi 03:26

Şam toprağında iki haftadır devam eden bastırıldı. Konuyla ilgili olarak dün HTŞ yapmıştı.

Şer’iler hakkındaki fitne ateşi Cuma ve Cumartesi günü yapılan toplantı çerçevesinde varılan kararlarla bastırıldı. Şam topraklarında Şer’i kadıların hükümlerinin bazı noktalarda nazarı itibara alınmamasından yakınan Şer’iler bir takım islahatlar öne sürdüler. Bu ıslahat madddeleri hem Şer’i heyetin itibarını korumaya hem de askeri heyetin icraatını korumaya yönelik bir takım tedbirleri içeriyor.

Konuyla ilgili olarak Abdulah El resmi hesabından 3 madde ile verdiği açıklama, diğer şer’ilerin de ittifak ettiği kabul gören maddeler. Olmazsa olmazı içeren maddeleri Abdullah El şöyle sıralıyor. İşte ’nin resmi hesabından açıklaması:

 

Tek olan Allah’a hamd olsun. Kendisinden sonra peygamber olmayana salat ve selam olsun. Bundan sonra:

Son zamanda yayılan ses kayıtlarının meydana getirdiği fesat ve çatlağa yönelik komutanları hakkındadır.

HTŞ’de bulunan bir grup ilim ehli süreçteki riskler, manzaranın karmaşıklığıyla beraber ve sahanın maslahatı itibariyle gerekli ıslahatları içeren, HTŞ’ye nasihat ve (HTŞ’de) kalmalarına bir şart olarak bir paket sunmaktadır.

Islahatlar özetle şunlardır:

1- cemaatinin hareketlerinde komutanların ve askerlerinin hakiki mercii kabul edilmeleriyle ilim ehline itibarlarının iade edilmesi ve mevkilerinin korunması,

2- İç yargı dosyasının işlemesi ve yetkisinin artırılması,

3- HTŞ ile halk arasında ve HTŞ ile diğer gruplar arasında musalaha yapacak, istisnasız tüm tutukluların dosyalarına bakacak, HTŞ aleyhinde açılan davalara bakacak yüksek yetkili bir heyetin kurulması.

Doğru yolun ve muvaffakiyetin sahibi Allah’tır.

Dr.

Şam topraklarından bir muhâcir

Muhaysini ve Ulyani HTŞ’den ayrıldıklarını beyan ettiler

 

Şer’iler ve askeri heyeti karşı karşıya getiren son fitnenin tahlili

Gereksizse Sil

Bir Yorum Yazın