Muhalifler arasındaki krize ilim ehli formülü – [Türkçe beyanat]

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 27 Ocak 2017 | 29 Rebiülahir 1438 Cuma 20:19

Son olaylarla ilgili olarak sahada bulunan   ilim erbabınca ortak yayınlandı . Çözüme yonelik bu bildiriyi ilginize sunuyoruz:

“Bismillahirrahmanirrahim.
Hamd ”Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” diye buyuran Allah’a, salat ve salam ”Mümin yasak olan kanı dökmediği kadar Allah’ın rahmetiyle kuşatılmaya devam edecektir.” diyen Rasulünedir.

 

Şam sahasının bugün düşmanda sapma ve cephelerde bozulmayla tehlikeli bir durumdan geçtiği gizli değildir.

 

Bize ulaşan Şam’ın Fethi Cephesi’nin ve Ceyşul Mucahidin’in savaşta karışık hale gelmiş olduğudur. ŞFC mücahidleri için bir fetva hazırladık, liderlerine de üyelerine de. Ceyşul Mucahidin’de bulunan kardeşlerini bırakmaları, tüm konvoyları uzaklaştırmaları ve kardeşlerine saldırmalarına sebep olan delilleri acilen sunabilecekleri bir Şeriat mahkemesine gitmeleri vaciptir.

 

Askeri veya siyasi bir haksızlık olup olmadığı veyahutta ihanet suçlaması olup olmaması kadıların üzerindedir. Ve kadılar bunu kamuya açıklamak zorundadırlar, gerçekten haklıysa o zaman Ceyşul Mücahidin tövbe etmeli ve hakka dönmelidir. Ve bunun için mahkeme kabul edilmelidir.

 

 

Fakat onlar haksız suçlamalar ise o zaman da, ŞFC zulümden alıkoyulmalıdır. Genç Müslümanlara bu saldırganlığın yasak olduğunu söylüyoruz ve onları, Cihadını ifsad eden kanla Allah’ın karşısına çıkmanın neticesinde uyarıyoruz.

 

Ve onlara bu savaşta bir tarafta bulunmanın onları; sahadaki kan, cephe hatlarının ifsadı ve her yerde savaşın başlangıcı gibi sonuçların vebalini üstlenen bir savaşçı yapacağını hatırlatıyoruz.
Allah zafer bağışlayan ve doğru yol üzere rehberlik edendir.”

26/01/2017

İmza sahipleri

Şeyh Ebu Haris Mısri

Şeyh Muslih Ulyani

Şeyh Abdurrezzak Mehdi

Şeyh

Fetih Medya – Özel Haber

Gereksizse Sil