İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni sistem geliyor…

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 15 Şubat 2018 | 29 Cemaziyelevvel 1439 Perşembe 04:07

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil piyasasına kurallar getirdi. Her önüne gelen galeri işletemeyecek, ikinci el araçlar sigortasız ve ekspertiz raporsuz satılamayacak. Bu yüzden ikinci el otomobil satışı yapanların mutlaka yetki belgesi alması gerekiyor. Detaylar haberimizde…

Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre ikinci el otomobil satışlarında yeni dönem başladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ikinci el motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, , kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör satışlarına yeni kurallar getirdi. Kurallara göre ikinci el otomobil satışı yapan yerler mutlaka yetki belgesi alacak. İkinci el araç satışı yapacak kişiler de, noter satışından önce ekspertiz raporu almak zorunda. Bunun yanında araçlar sigortasız satılmayacak. İkinci el otomobiller satışa sunulduğunda araçtaki boyalı parça, değişeni, kilometresi, hasar durumu vs gibi bilgilerin yer aldığı rapor verilecek. Tüm bunlar 8 yaş ve 160 bin km’nin altındaki araç satışlarında zorunlu hale getirilecek. Peki yetki belgesi almak için şartlar nedir? İşte 2. el otomobil piyasasındaki yeni düzenleme hakkındaki merak edilenler…

Yetki̇ belgesi̇ olmayan otomobi̇l satamayacak

Yönetmeliğe göre ikinci el alım satımı yetki belgesi olan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilecek. Bu belgeler işletmenin bulunduğu yerdeki İç Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 5 yıllığına verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek.

Yetki̇ belgesi̇ i̇çi̇n aranan şartlar nelerdi̇r?

Yetki belgesi için en az lise mezunu olma şartı getirilirken, işletme sahibinin iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması gerekiyor.

Ayrıca kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmaları hükme bağlandı.

Otomobi̇l tanıtım kartı zorunlu!

Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerinin güncel olarak yer alması gerekiyor. Tanıtım kartında ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin asgari olarak, marka ve modeli ile model yılı, rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası, plaka numarası, yakıt türü, kilometresi, satış fiyatı, boyalı ve değişen parçaları, niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı, üzerinde rehin veya gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı, değişen parça, hasar kaydı, rehin ve gibi bilgilerin ilgili sistemlerden temin edildiği tarih ve saat gibi bilgiler bulunacak.

Eksperti̇z raporu şartı!

Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınacak ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilecek. Ancak 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak.

Ki̇lometresi̇, deği̇şeni̇, boyalı parçası raporda yer alacak!

Vatandaş, ikinci el aracını galeriye teslim ettiği anda kendisine taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Bu en az iki nüsha olacak. Teslim belgesinde tarafların adı ve soyadı veya ticaret unvanı ve işletme adı ile kimlik ve iletişim bilgileri yer alacak. En önemlisi de aracın ruhsat ve kilometre bilgileri ile boyalı ve değişen parça bilgileri bu belgeye yazılacak.

Yine aracını satan kişinin; taşıta ilişkin arıza ve hasar bilgileri ile , iç donanım, dış donanım ve multimedya özelliklerine ilişkin beyanları belgede yer alacak.

Aracılık hizmeti karşılığında işletmeye ödenecek ücretin tutarı; aracın galeride kalış süresi, tarafların tebligat adres ve imzaları da teslim belgesine yazılacak.

İki̇nci̇ el otomobi̇lde 3 ay veya 5 bi̇n ki̇lometre garanti̇ veri̇lecek!

İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve sistemi satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre garanti altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek. Garanti kapsamındaki parçalarda meydana gelen arızalar en fazla 30 iş günü içinde giderilecek. Motosikletler için bu süre azami 20 iş günü olacak. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar, satıcı tarafından karşılanacak.

İki̇nci̇ elde de sıfır araç gi̇bi̇ eti̇keti̇ olacak

İkinci el otomobil üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde etiket konulacak. Etikette marka ve modeli; model yılı; motor ve şasi numarası; yakıt türü; kilometresi; satış fiyatı; boyalı ve değişen parçaları; niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı; üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı; değişen parça, hasar kaydı, rehin ve haciz gibi bilgilerin ilgili sistemlerden temin edildiği tarih ve saat yazılacak. Araç sitesinden tanıtıldığında da bu bilgiler yer alacak.

Gereksizse Sil

Bir Yorum Yazın