HTŞ’den CTS ile yürütülemeyen barış görüşmeleri hakkında açıklama

fetih medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 17 Nisan 2018 | 1 Şaban 1439 Salı 06:35

HTŞ’den Ahrar ve Zengi’nin oluşturduğu ve ’ında iştirak ettiği Cephet-u Tahrir-u (CTS) ile yürütülemeyen hakkında açıklama geldi.

Önceki gün CTS tarafından görüşmelerin HTŞ yöneticilerince aksatılarak sekteye uğratıldığı hatta bozulduğu yönündeki iddialar beyanatla gündeme gelmişti. HTŞ’den bu beyanata ilişkin açıklama geldi. HTŞ “asıl girişim ve barış çabasını gösteren taraf olduğumuz halde, geciştirme oyalama ve toprak kavgası barış görüşmelerine gölge düşürdü” dedi. İşte o beyanatın tam tercümesi:

 

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. Resulullah’a, ailesine ve tüm ashabına salat ve selam olsun.

Cephetu Tahriru Suriye’nin bize karşı saldırılara başladığından beri, bir taraftan onların saldırılarını ve aşırılıklarını geri püskürtmeye çalışırken, diğer yandan krizi çözmeye, savaşı durdurmaya ve sıkıntıları azaltmaya çabalıyoruz. Hakiki aracılar vasıtasıyla bir görüşmeye çağrıldığımızda, mutlaka hazır bulunduk. Karar alınabilmesi ve bir ittifaka varılabilmesi için görüşmelerde üst komuta tarafından temsil edildik.

İlk tur Ahrar’ın kendi özerk bölgesi isteğine takıldı

İlk oturumda Ahrar bizden Zenki’ye karşı kolaylaştırıcı davranmamızı talep etti ve ‘Zenki’nin işleri kolaylaştığında, Ahrar’ın son saldırılarında HTŞ’den alıp ele geçirdiği bölgelerin meselesinin kolay olduğunu’ belirttiler. Zenki ile bir çözüme vardığımızda ise, Ahrar ittifaka engel oldu ve bazı taleplerinde ısrar etmeleriyle görüşmeleri tökezlemeye uğrattılar. Birinci tur her hangi bir çözüme varamadan sonlandı. Bunun nedeni, Ahrar’ın, özgür kuzey bölgesini vehmi olarak nüfuz altına alıp hayal ettikleri memleketlerini kurmak istemeleridir. Böyle bir taksimat, genel maslahata zarar vereceğinden ve insanların maişetlerini ve intikallerini zorlaştıracağından Hey’et’in kabul edemeyeceği bir uygulama olacaktır.

Sonra, Ahrar özgür bölgelerin yönetimine ortak olmayı talep etti. Bilindiği üzere, Hey’et(HTŞ) sivil idareleri Geçici Hükümete teslim etti ve sahanın geçirmiş olduğu koşullar gereğince ağır ve mütevazı de olsa Geçici hizmet ve yargı müesseselerinin birçoğunu düzenlemeye başlamış bulunmaktadır. Ahrar’ın bu talebine karşı bizim cevabımız: “Sizler özgür bölgelerin idaresine katılmak için kanların aktığı bir savaş başlatmaya muhtaç değilsiniz” şeklindedir. Başından beri bu alan açık ve herkes için de elverişlidir. Hatta biz onlardan birden çok kez talepte bulunduk ki, -hiçbir bölgenin idaresinde fiili olarak sahip olmamalarına rağmen- bu bile başlı başına bizim tarafımızdan verilen bir ödündür. Bizler onlara ve tüm gruplara bunu sunduk, ancak onlar her seferinde bunu reddediyor ve projenin başarısızlaştırılmasına çalışıyorlardı.

İkinci tur Zenki’nin toprak kavgasıydı

İkinci turda ise, Ahrar ile bir çözüm üzerine anlaştık; bu kez de Zenki yeni taleplerde bulunmaya, bu taleplerinde bastırmaya ve daha önceki ittifakta bulunmayan yeni bölgeleri ittifaka eklemeye başladı. Hatta Zenki bize karşı başlattığı tüm bu savaşları, bugün bizden talep ettiği bu bölgeleri ele geçirmek için yürütmüştür.

Saldırganlara karşı ittifak iki şık üzere olmalıdır: Kuzeyde Zenki ile, Güneyde Ahrar ile. Taraflardan her biri, ittifakının başarısını ve geçerliliğini, diğerinin ve geçerliliğine bağlayacak. Zenki ile ittifak yapıldığında, bu ittifak ancak Ahrar ile yapılan ittifakın geçerliliğinden sonra olacak, tersinde de aynısı. Ancak her seferinde taraflardan birisi, teferruat olan evler, karargâhlar ve kontrol noktalarından bazılarını çözümün kilidi haline getiriyor, sahanın sorunları için köklü bir çözüme ulaşmayı önemsemiyordu.

Toplantılara vekil gönderip önemsemediler

Bizler ilk andan itibaren var olan krizin çözümüne ulaşmaya çalıştık ve karara varılan tüm ateşkeslere riayet ettik. Zenki ise, sadece son anlaşmasında birkaç kez anlaşmayı bozacak uygulamalarda bulundu. Bizler tüm görüşmelere üst kademe sevisinde katılırken, üç gruptan ikisinin komutanları -son oturum haricinde- hiçbir toplantıya katılmadılar ve her seferinde sadece vekillerini göndermekle yetindiler.

Uyum ve saha idaresinde Geçici Hükümete iştirak 

Aracı ve hasımların bahsetmiş oldukları; ‘karşı tarafın da Geçici Hükümete dâhil olmaları ve sahanın idaresine iştirak etmeyi kabul ettikleri’ yönündeki açıklamaları tamamıyla gerçeklikten uzaktır. Bilakis Ahrar, idarelerin ilga edilmesi ve her hangi bir tartışma ve ittifak olmadan Hükümetin azledilmesinde ısrar ediyordu. Sonuç olarak ortak bir anlaşmaya vardık; bu, arasında görüşülmesi ve uygun, meşru ve toplumun kabul edeceği bir alternatif bulduğumuzda buna bir engel bulunmadığıdır. Hiçbir görüşmede bulunmadan ya da bir anlaşmaya varmadan mücerret olarak bunun ilga edilmesi ise anlamsız bir şeydir.

Çabaların sonuçsuz kalışındaki sebepler

Görüşmelerdeki çabaların başarısızlığı, karşı tarafın inadı ve zorlaştırmalarına rağmen, bizler krizi çözmek için, -imkânsız değil- reel seçenekler arasında saha genelinde genel bir çözüm çabasına; çatının kaldırılması, tutumların değiştirilmesi ve yeni kırmızı çizgilerin çizilmesinden uzak bir şekilde çabalamaya tam hazır olduğumuzu tekit ederiz. Krizin çözülmesi, çatışmanın sonlandırılması ve sahanın yurduna çıkması için hala elimizi uzatıyor ve kapılarımızı açık tutuyoruz.
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.

 

Çeviri:
Alt başlıklar Fetih Medya tarafından eklenmiştir.

Kaynak: Fetih Medya

Gereksizse Sil

Bir Yorum Yazın