En hızlı büyüyen dini grup: Müslümanlar

fetih medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 15 Mayıs 2018 | 29 Şaban 1439 Salı 12:32

Dünya inanç yapısında 7 anahtar değişime dair bulgular.

Birkaç yıl sonra dünyada inanç yapısı nasıl olacak? Demografik birçok veriden yola çıkarak elde edilen araştırma, 2050 yılında dünyadaki 8 ana inanç yapısının nicelik olarak dağılımı hakkında tahminlerde bulunmuş.

Çalışmada, 198 ülke ve bölgeden doğum oranı, yaş dağılımı, ortalama yaşam süresi gibi derlenen verilerden yararlanılmış. Bunun yanında din değiştirme oranları ve ülkeler arası göç oranları gibi veriler de en iyi tahmini elde edebilmek için kullanılmış.

Raporun genelinden özetlenecek 7 ana başlık şöyle:

1

en hızlı büyüyen dini . Bunun ana nedeni ise yüksek doğum oranı ve genç nüfus. Sonuç olarak Müslümanların nüfusunun şu anki 1,6 milyardan (dünya nüfusunun %26’sını oluşturuyor.) 2050 itibarı ile dünya nüfusunun %30’una denk gelecek şekilde 2,76 milyara çıkması bekleniyor. Yani yüzyılın ortasına geldiğimizde Müslümanların nüfusunun neredeyse Hıristiyanların ki ile aynı olacağını göreceğiz.

2

Dünya nüfusu içerisindeki oranının (yaklaşık %31) aynı kalması beklenirken, bölgesel dağılımlarda farklılıklar yaşanacağı tahmin ediliyor. Şöyle ki 2050 yılı itibarı ile Hıristiyanların %38’inin Sahra-altı Afrika topraklarında yaşayacağı ön görülüyor. Söz konusu topraklarda 2010 yılı itibarı ile yaşayan Hıristiyanların oranı sadece %24 idi. 1910 yılında, ’da dünya Hıristiyanlarının %66’sı yaşamaktayken, bu oran günümüzde %26 seviyesinde ve 2050 yılına gelindiğinde %16 olacağa benziyor.

3

Herhangi bir dine mensup olmadıklarını söyleyen insanların sayısı her ne kadar Avrupa ve ’da artış gösterecek olsa da dünya genelinde bunun tam tersi olacağa benziyor. Herhangi bir dine mensup olamayanların genel nüfusa oranı 2010 yılında %16 iken 2050 yılına gelindiğinde %13 seviyesine gerilemesi tahmin ediliyor. Bu durumun ana sebebinin ülkelerindeki inançlı kesimin genç ve yüksek doğum oranına sahip olmalarını gösterebiliriz.

4

ABD’de, Hıristiyanlar 2010 yılında nüfusun dörtte üçünü oluştururken, 2050 yılında bu oran %50’lere gerileyecek. Bu durumun sebebi ise yine İslamiyet’i seçenlerin ve kendini herhangi bir din mensubu olarak görmeyenlerin sayılarındaki artış olacak. Bu durumun bir başka önemi ülkedeki Yahudilerin ilk kez Müslümanlara karşı azınlık durumuna düşmeleri olacaktır. Müslümanlar ülkedeki en kalabalık Hıristiyanlık harici dini grup haline gelecek.

5

Asya kıtasında yoğunlaşmış olan Budizm nüfusunu korurken, diğer dinler genişleyecekler ve dolayısı ile Budizm oransal olarak azalacak. (%7’den %5’e)

6

Günümüzde en fazla nüfusu barındıran ülke ancak bu durum da 2050 yılında değişecek. Onun yerini 310 milyon nüfusu ile alacak. Ancak ülkenin çoğunluğu yine Hindu olacak. Bu durum ülke nüfusunun %77’sine tekabül edecek. Endonezya ise, ikinci sıraya yükselecek olan ’ın ardından üçüncü sıraya yerleşecek.

7

Her ne kadar çalışma 2050 yılına kadar bir projeksiyon sunsa da; merak edenler için, dünyadaki Müslüman ve Hıristiyan nüfusun eşitleneceği zamanın 2070 yılı civarını olacağını söylemek abartı olmaz.

Kaynak: Mepa News

Gereksizse Sil

Bir Yorum Yazın