Ceyşu’l-Ahrar Ahraru’ş-Şam’a döndüklerini duyurdu.

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 24 Ocak 2017 | 26 Rebiülahir 1438 Salı 09:54

eş-Şeyh  Ceyş-u ’ı ilga ettikleri ve ana hareketine döndüklerini açıkladı.

 

 

“Hamd Alemlerin Rabbi’ne salat ve selam onun Rasulüne ehlinin ve tüm sahabelerinin üzerine olsun.

 

 

Ceyş-u Ahrar grubunun kurulması Ahrar-u Şam Hareketi içerisindeki işlerin düzelmesi ve hareketin kuruluş amacı, mücadelesine ve halini düzeltmesine geri dönmesi hedefliydi. Sahadaki bütün mücahidleri tek bir komuta altında birleştirmekten başka bir amacımız ve hiç bir zaman ayrılık gibi bir niyetimiz olmamıştır.

 

Geçen bu süre zarfı boyunca, Ahrar-u Şam Hareketi’nin Allah’a razı etmekten başka razı edeceği bir yöntemi yol edinmemesi için, mantıklı bir sonuç elde etmek için çaba sarfettik.

 

 

Hareketi diğer gruplardan ayrıştıran fikir renkliliği ve vasat menheci korumak için üzerimize düşen rolü yerine getirmeye çalıştık. Üzerimize vazife edindiğimiz bu rol, hareketi vasat yolda tutarak, sahayı tek bir tarafa kutuplaştıracak önemli bir mesaj vermek istedik. Hak olarak gördüğümüz şeylerden vazgeçmemiz, zulme uğradığımız konularda da müsamaha göstermemiz mümkün değildir.

 

 

Şam sahasındaki yeni güncel gelişmeler, fitneler ve geçirdiğimiz bu zor şartlarda Hareket’teki eski yapımıza dönmenin, ve Hareket bünyesinde ıslah çalışmaları yapmanın Emir Ebu Ammar’a ıslah yolu çizmesi için fırsat vermenin ve ona bu konuda yardımcı olmanın içinde bulunduğumuz şartlarda çözüm için en uygun ve isabetli yöntem olacağına karar verdik.

 

Sahada yaşanan dış fitneler ve baskılar sebebiyle içinde bulunduğu bu hararetli ve git-gel ortamında, içerideki ihtilaflar ve kopan yaygaralara karşı Hareket’in, şeytana fırsat vermemek için yek vücut halinde hareket etmesini zorunlu kıldı.

 

Ben, bütün herkesten Ceyş-u Ahrar yapılanması öncesi bölümlere dönmeleri ve onlara tabi olmaları çağrısında bulunuyorum.

 

Onlara Ceyş-u Ahrar ismini ilğa ederek, bu isimde medyada veya başka bir yerde, herhangi bir paylaşımda bulunmamaları ve Hareket’in Emir’ine itaat etmeye, şer-i görevleri yerine getirmeye, iyiliği emredip, kötülükten sakındırmaya, iyilikte ve takva yolunda yardımlaşmaya diğer kardeşlerimize destek olmaya davet ediyorum.

 

 

Ebu Ammar ile olan son oturumumuzda, Hareket’in menheci ve çizgisini koruyacağına, intikamlardan uzak durarak ihtilaflar sayfasını kapanacağına dair açık bir söz aldık.

 

 

Aynı zaman da Hareket’te bulunan fitnecilerin ve ara bozucuların sorgulanması, askeri durgunluğun sona erdirilmesi konusunda hem fikir sağlayarak, daha önce geçmiş olaylara dair bazı konulara değindik.

 

 

Allah azze ve celle’den çabalarımızı mübarek kılmasını, bu yeni başlangıcın, Hareket’e öncü rolüne ve kutlu davasına geri dönmesi için vesile olmasını, hatalarımızı giderip bizden bu salih ameli kabul etmesini dileriz. Muhakkak ki, O en iyi işiten ve dualara icabet edendir.”

23/1/2017

Ebu Cabir eş-Şeyh

Ahrar-uş Şam

Fetih Medya – Özel Haber 

Gereksizse Sil

Anahtar Kelime: , , , ,