Cephetu Tahri̇ru Suri̇ye ve karşı devri̇m

fetih medya
Fetih Medya
Fetih Medya Haber Merkezi
⌚Haberin Tarihi: 12 Mart 2018 | 24 Cemaziyelahir 1439 Pazartesi 12:10

Bazı Arap ülkelerinde gerçekleşen kıyam ve halkların kukla yöneticilerine karşı harekete geçmelerinden sonra, Uluslararası Sistem, bu devrimlerin her birini kendisine özgü yapısıyla söndürmeye çalıştı. Tunus’ta laik yeniden başa geldi. ’da, bölgesel ve uluslararası tarafından desteklenen Hafter otoriteyi ele geçirdi. Bu olaylar sırasında geçen seneler içerisinde insanlar ve analizciler arasında yeni bir kavram ortaya çıktı: . , rejimlere karşı yürütülen devrimi söndürmek ya da en azından dondurmak için, hiziplerin, cemaatlerin ya da oluşumların dış güçlerle desteklenerek gerçekleştirdiği eylemdir. Ancak bunlarla rejimler arasındaki fark, bunların ve adıyla konuşmalarıdır.

 

’de ise, halk ayaklanmasının başlarından itibaren karşı devrimler de baş göstermeye başlamıştır. Riyad’dan, Cenevre’ye, ve ’ye kadar mücrimden kurtarmak ve kasaptan himaye için toplantılar düzenlendi. Sonra gruplar arası gerginlikler değerlendirilip yönetim ve idaredeki tamahları kullanıldı. sahası bu türden bazı tecrübelere tanık oldu: Örneğin “Cephetu Suvvaru ” ve “Hazm Hareketi” gibi. Lakin grupların bilinci ve Şam mücahidlerinin bu gruplar karşısında engelleyici bir set olarak durmaları, hayallerinin dağılmasına neden oldu. Zenki Hareketi, Sukuru’ş-Şam ve Ahraru’r-Şam kalıntılarından oluşan Cephetu Tahriru ’nin teşkili ise, zihinlere bu sahneler yeniden döndü.

 

Hey’et Tahriru’ş-Şam komutanlarından Yusuf el-Huseyn; uzun süreden beri bu yapıda olanların mücrim rejime karşı ciddi bir fiili eylemde bulunmadığını, Hey’et’in tren yolunun doğusu bölgelerinde Nusayri ordusunu püskürtmesi ile meşgul oluşunu fırsat bilip Hey’et’i arkadan vurmaları, bu yapılanmanın hedef ve niyetleri hakkında bir takım sorular doğmasına neden olduğunu belirtti.

 

El-Huseyin devamla: “Sonradan, bu yapılanmanın komutanlarının, Hey’et’in liderlerine ve kalifiye kadrolarına suikastlar düzenleme ve ne devrime yarar sağlayacak ne de cihada hizmet edecek şekilde /PKK milislerine bağlı Ceyşus-Suvvar örgütünü sokma yoluyla Hey’et Tahriru’ş-Şam ve bazı grupları dağıtmaya çalıştıkları ortaya çıktı.”

 

Ayrıca Yusuf: “Bugün görmekte olduğumuz, önceden hazırlanmış bir plan üzerine, harici yönlendirmelerle ve halkın Hey’et’e karşı kışkırtılması yoluyla yürütülen sistemli saldırıların, karşı devrimlerin tarzını ve örneğini sergilediğini ve devrimin içeriden sonlandırılmaya çabalandığını göstermekte olduğunu söyledi.”

 

Komutan sözlerini şunu tekit ederek sonlandırdı: “Şam halkı, ulaştığı bilinçle, harici ve bölgesel olarak kendilerine karşı düzenlenenleri idrak etmekte. Bu durum, karşı devrimlerin ve devrimi bitirip içeriden sonlandırma girişimlerinin karşısındaki teminattır. Hey’et, tüm gücüyle devrim ve halkın safında duracak ve sahip olduğu tüm imkanları, devrimin ve ümmetin düşmanlarının planlarını bozmak için seferber edecektir.”

 

İki haftadan daha fazla bir süreden beri Kuzey Suriye bölgesinde farklı mıntıkalarda, Hey’et Tahriru’ş-Şam ile Cepehetu Tahriru Suriye arasında şiddetli çatışmalar yaşanmakta. Tahriru Suriye, Hey’et’e karşı saldırıya geçerek, Hey’et kontrolünde bulunan bazı bölgeleri ele geçirmiş ve kuvvet yoluyla Hey’et’ten arındırma girişiminde bulunmuştu. İki taraf arasında askeri gerginlikler kadar hala sürmekte.

 

Gereksizse Sil

Bir Yorum Yazın